שאלות ותשובות​​

המשקיע רוכש יחידת השתתפות בשותפות מוגבלת שמחזיקה בבעלות על נכס נדל"ן (בד"כ קרקע או נכס). יחידת זו מייצגת ומקנה לך הלקוח זכות השתתפות בפרויקט נדל"ן בחו"ל. מספר המינימאלי של יחידות השקעה אותן ניתן לרכוש בכל פרויקט הינו שווה ערך ל 40,000$ (ארבעים אלף דולר קנדי או אמריקאי) ומעלה. מספר היחידות הכוללות בכל פרויקט ואלו המוצעות דרך מסמך ההצעה של הפרויקט נקבע לפי גובה ההשקעה הכוללת של החברה היזמית ברכישת הקרקע או הנכס של הפרויקט.

המתדולוגיה שפיתחה החברה להשקעה משוכפלת מפרוייקט לפרוייקט כך שהתשואות הצפויות בפרויקטים השונים הינן דומות בחלק ניכר מהפרויקטים למגורים.
כל משקיע מקבל במייל נתונים כלליים המתארים את הפרוייקט לאחר שהמשקיע הביע עניין בפרויקט מסוים, ימלא טופס בקשה להיות ניצע בפרויקט. המשקיעים שנבחרו כניצעים יקבלו מסמך הצעה מקיף המתאר את הפרטים של הזדמנות ההשקעה, כולל את הפרטים של הפרויקט והסיכונים הפוטנציאליים שלו.
במהלך השנה, מוצגות למשקיעים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה, אלה נבדלות זו מזו בתשואות הצפויות, אופק זמן השקעה צפוי, ומיקום האתר.
למשקיעים ניתנת היכולת לבחור את ההשקעות הרצויות להן על בסיס המטרות האישיות שלהם והצרכים ספציפיים ואולם נתוניים כספיים אודות הפרויקטים ימסרו רק למשקיעים כשרים וללא יותר מ – 35 ניצעים בכל השקעה.

אנחנו לא מלווים כספים. המשקיעים משתתפים בכל פרויקט על בסיס שותפות הוני. המשמעות הינה שהמשקיעים תמיד הינם בעלי מניות של החברה המחזיקה בקרקע או בנכס ביחס להשקעתם ביחד עם החברה שבונה ו/או מפתחת את המיזם. כבעלי מניות ושותפים בחברה המפתחת את המיזם, המשקיעים לא רק חלק מבעלי הקרקע או הנכס אלא נהנים מיצוג של גרייברוק או WWC, המנהלת עבורם באופן בלעדי את הפרויקט, ושומרת לעצמה זכויות החלטה והשליטה לגבי חלק מהחלטות המהותיות בפרויקט.

הכסף שהשקעת לא יהיה נגיש במשך כל הטווח הצפוי של הפרויקט שאתה בוחר. לכל פרויקט צפי שנים שונה בהתאם לאופיו כאשר הטווח נע בד"כ בין 4 ל-7 שנים. הצפי הינו הטווח הצפוי לסיום הפרויקט ולא בהכרח הזמן הסופי לסיומו. הפרויקט עשוי להסתיים בתוך התקופה החזויה או אולי אחריה.

לא. מודגש כי אין הבטחת תשואה כלשהי. בשום מקרה לא יתחייבו מנפיק היחידות ו/או הקרן שלחברים במאגר או למשקיעים בפועל אכן יצמחו רווחים בשיעור צפוי שיוצג במסמכי ההצעה או בכלל, ואלה אינם אחראים או ערבים בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים אם בכלל כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

קרן 35 בע"מ מחייבת את מנפיק היחידות בעבור שרותיה בישראל. המשקיע ישלם לקרן 35 בע"מ אחוז מוסכם מהרווחים וזאת רק לאחר שהמשקיע קיבל בחזרה את מלוא הכסף שהשקיע בפרוייקט בתוספת ריבית שנתית מוסכמת. בעת ביצוע ההשקעה המשקיע חותם על תנאי זה. 

לא ענינו לך על השאלה?

אנחנו פה ונשמח לעזור בכל שאלה

הצטרף למועדון המשקיעים לקבלת הצעות להשקעה ללא עלות וללא התחייבות