איך בונים הון משפחתי?


תובנות אישיות מהשקעה בנדל"ן

מאת ניר כאהן

בניית הון משפחתי או הגדלתו היא אחד האתגרים הבלתי מפוענחים העומדים בפני משפחות העסוקות בהתמודדות היום יומית עם הצרכים הכרוכים בגידול משפחה וההוצאות הנלוות לכך.
רובנו מפחדים ממספרים, לא מבינים תשואות, ריביות והשקעות וכתוצאה מכך לא רוצים להתעסק ולהקדיש זמן, מחשבה ותכנון לגבי הצרכים הכלכליים העתידיים שלנו שנראים רחוקים מהבעיות המיידיות המלוות אותנו ביום יום ומתרכזים בהווה חודש בחודשו.
הריבית האפסית הקיימת בבנקים מזה שנים משליכה על היכולת שלנו לקבל תשואה מכסף שנחסך בבנק ויותר מזה משליכה על ההפרשות והמודלים שהוצגו לנו בתוכניות פרישה ותוכניות ביטוחי המנהלים. המציאות הינה שבבנקים אין תשואה בתוכניות חסכון ומתוכניות הפנסיה והמנהלים יקוזזו במהלך השנים כ 33% כדמי ניהול. מודל התשואות שהוצג לנו בתוכניות אלה התבסס על נתוני ריבית שלא קיימים בשוק מזה שנים ואם מי מאיתנו במהלך השנים פוטר מעבודתו ונגע פעם אחת בכספי הפיצויים הרי שכל מודל ההכנסה הפנסיונית העתידית הצפויה יקרוס בו במקום. רובנו שכירים (ששני בני הזוג עובדים) ועצמאיים יגיע לגיל פרישה ללא היכולת הכלכלית לשמר את אותה רמת חיים וסגנון חיים לה הורגלנו בעיקר עקב דמי הניהול הגבוהים והנוגסים, הריביות הנמוכות וחוסר תכנון כלכלי מגוון וארוך טווח.

אז מהו בעצם הון משפחתי?
הון משפחתי הינו סך הנכסים והכספים שיש למשפחה לדוגמא:  דירות, קרקעות, נכסים מסחריים, תיק השקעות: מניות, אג"ח, חשבונות חסכון וכיו"ב. ההון המשפחתי מורכב משלושה חלקים: הון שנצבר בדורות הקודמים (ירושות), הון שנצבר בדור הנוכחי, הון שייצבר בדורות העתידיים.

מהו ההון המשפחתי שנצטרך?
כדי לענות על שאלה זאת צריך כל זוג לבדוק מהם הצרכים הכלכליים העתידיים שלו, קרי: חופשות משפחתיות, סיוע לילדים,  לימודים גבוהים, חתונות, סיוע בקניית דירה לילד, צרכים רפואיים, הבריאות שלנו בהנחה שתוחלת החיים עולה משנה לשנה ורצוננו להזדקן בכבוד. אנו מעריכים את הצורך הכלכלי הממוצע להון משפחתי למשפחה של 4-5 נפשות בגיל פרישה בסביבות שניים – לשלושה מיליון ₪ (מעל ומעבר לפנסיה שתקבלו אם הפרשתם לכך).

הצטרף למועדון המשקיעים לקבלת הצעות להשקעה ללא עלות וללא התחייבות

Share this post